...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สอนการแต่งกลอน มาร่วมอนุรักษ์และสืบสานภาษาไทย ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป...
www.facebook.com/sujin.harnsopa
email :aodoko@hotmail.com
tel.0892789266
 
ภารกิจหลัก
หน่วยงานต้นสังกัด
 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
โรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 

 

 

 

เว็บไซต์แห่งการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ และสมบัติประจำชาติ
- หน้าหลัก : ข่าวสาร กิจกรรมล่าสุด -
   ผลงานนักเรียน
 
 
 
 
 
 
    บทเรียนบนเครือข่ายเรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน
 
   ผลงานการแต่งคำประพันธ์ ได้รับคัดเลือกลงปกวารสารคูณแคน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
- ประพันธ์โดย ครูสุจินต์ หาญโสภา -
 
   ผลงานนักเรียน
 
   ผลงานนักเรียน
 
   ผลงานนักเรียน
 
   ผลงานนักเรียน
 
 
   ผลงานนักเรียน
 
   ผลงานนักเรียน
 
   ผลงานนักเรียน
 
 
   ผลงานนักเรียน
 
   ผลงานนักเรียน
 
   ผลงานนักเรียน
 
 
   ผลงานนักเรียน
 
 
         การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง "เกตุมวดีมหานคร นครต้องคำสาป"
สื่ออิเล็คทรอนิคประกอบโครงงานภาษาไทยเรื่อง " ร้อยเรียงเรื่องเล่า ตำนานเก่าโนนแท่นพระ จารอักขระสู่แอนิเมชั่น
 
    ทำนองเสนาะนิทานคำประพันธ์ เรื่อง "โนนแท่นพระมีตำนาน เล่าขานเกตุมวดี"
               สื่ออิเล็คทรอนิคประกอบโครงงานภาษาไทยเรื่อง " ร้อยเรียงเรื่องเล่า ตำนานเก่าโนนแท่นพระ จารอักขระสู่แอนิเมชั่น
   การอ่านทำนองสรภัญญ์ เรื่อง "โนนแท่นพระมีตำนาน เล่าขานเกตุมวดี"
               สื่ออิเล็คทรอนิคประกอบโครงงานภาษาไทยเรื่อง " ร้อยเรียงเรื่องเล่า ตำนานเก่าโนนแท่นพระ จารอักขระสู่แอนิเมชั่น
 
                                 รางวัลชนะเลิศโครงงานภาษาไทย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557
 
                                                  พิธีกรงานวันแม่แห่งชาติ ปี2557 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 
                      ร่วมจัดบูธนิทรรศการ อบจ.ขอนแก่น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ เมืองทองธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                สถิติการเข้าชม Free Web Counter    เริ่มนับ 02 / 09 / 2014